Stress Urine-incontinentie

Stress urine-incontinentie is het ongewenst verlies van urine. Dit kan optreden door drukverhoging in de buik, bijvoorbeeld bij hoesten.

Stress urine-incontinentie en Cystic Fibrosis

Bij Cystic Fibrosis is het vele hoesten een forse belasting voor de bekkenbodemspieren. Als je bekkenbodemspieren niet sterk genoeg meer zijn om het hoesten goed op te vangen, bestaat de kans dat je kleine scheutjes urine verliest. Die kans is groter als je blaas voller is en/of je bekkenbodem minder sterk. Soms is de spierkracht van je bekkenbodem wel goed, maar is de timing van het aanspannen niet goed. Dat betekent dat je je bekkenbodem net te laat aanspant om de blaas op tijd af te sluiten. De kracht en de timing van de bekkenbodemspieren kunnen met bekkenbodemspieroefeningen verbeterd worden. Als je CF hebt is de kans op het ontstaan van urine-incontinentie groter door het vele hoesten, maar waarschijnlijk ook door verminderde spierkracht. Het is bekend dat mensen met CF en urine-incontinentie een lagere longfunctie hebben dan mensen met CF zonder urine-incontinentie. Dit komt mogelijk doordat het huffen en hoesten minder krachtig wordt uitgevoerd. Het is dus van belang om urine-incontinentie onder controle te krijgen.

Voorkomen van 
bekkenbodem-
klachten bij CF 

Hoe ziet een behandeling 
bij een bekken-
fysiotherapeut eruit?
 

Praktische tips


Obstipatie


incontinentie_460_115.gif incontinentie_460_115_2.gif incontinentie_460_115_3.gif incontinentie_460_115_4.gif